Špeciálny pedagóg

Školská špeciálna pedagogička: Mgr. Anna Lašťáková

Email: Anna.Lastakova[at]sosno.sk

Tel. č: 0907 768 155

Konzultačné hodiny sú každý pracovný deň v čase:

Pre žiakov: Termín konzultácie dohodou.

Pre rodičov: 13:30 – 15:00 hod.

Miestnosť: 1. poschodie, č. dverí 20.

Konzultácie pre rodičov je potrebné vopred dohodnúť.

Komplexné informácie


Vytlačiť