Výchovné poradenstvo

Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy podnikania a služieb oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti výchovného poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie o dôležitých telefónnych číslach.

Niekedy sa človek ocitne v situácii, keď nevie riešiť vzniknuté problémy, prípadne nevie koho má požiadať o pomoc alebo si myslí, že je na všetky starosti sám. Na uvedené tel. čísla sa môžete obrátiť so svojím problémom. Na druhej strane nájdete odbornú pomoc lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a pod..

Nezabudnite KAŽDÝ PROBLÉM SA DÁ RIEŠIŤ!

 

Miesta kde ti môžu pomôcť

Internetová poradňa pre mladých (IPčko)

Linka detskej istoty

116 111

 

Linka nádeje    

556 441 155

 

Detská linka záchrany

800 121 212

 

CPPPaP Námestovo

043/5581066

0911 127 111

CPPPaP Tvrdošín

043/5391160

0911 539 116

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

0800191 222

 

Tiesňové volanie

112

 

Polícia

158

 

 

Užitočné linky pre bezpečný internet:

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania PDF

Bezpečný internet

Zodpovedne

Deti na nete


Vytlačiť