Výchovné poradenstvo

Na tejto stránke sa môžu žiaci, ich zákonní zástupcovia a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy podnikania a služieb oboznámiť s informačnými materiálmi z oblasti výchovného poradenstva. Z nich do pozornosti dávame najmä informácie o dôležitých telefónnych číslach.

Niekedy sa človek ocitne v situácii, keď nevie riešiť vzniknuté problémy, prípadne nevie koho má požiadať o pomoc alebo si myslí, že je na všetky starosti sám. Na uvedené tel. čísla sa môžete obrátiť so svojím problémom. Na druhej strane nájdete odbornú pomoc lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov a pod..

Nezabudnite KAŽDÝ PROBLÉM SA DÁ RIEŠIŤ!

 

Linka detskej istoty

116 111

 

Linka nádeje    

556 441 155

 

Detská linka záchrany

800 121 212

 

CPPPaP Námestovo

043/5581066

0911 127 111

CPPPaP Tvrdošín

043/5391160

0911 539 116

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

0800191 222

 

Tiesňové volanie

112

 

Polícia

158

 

 

Užitočné linky pre bezpečný internet:

Bezpečný internet

Zodpovedne

Deti na nete

 

Dokumenty na stiahnutie:

Bezpečný internet - tlačivo PZ

Bezpečný internet - oznam pre rodičov

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania


Vytlačiť