Aktuality 2015-2016

Súťaž o najlepšieho účtovníka školy „Mladý účtovník“

Tradične začiatkom júna sa na našej škole organizovala súťaž Mladý účtovník, v ktorej si zmerali svoje účtovnícke a ekonomické vedomosti v praxi žiaci 2. a 3. ročníka študijných odborov Medzinárodné obchodné vzťahy a Manažment regionálneho cestovného ruchu.

 

Na žiakov, ktorí súťažili vo dvojiciach, čakali rôzne úlohy z účtovníckej praxe od nákupu materiálu, skladového hospodárstva, účtovania nákladov a výnosov v podniku až po zúčtovanie pohľadávok a záväzkov s obchodnými partnermi. Medzi najlepších účtovníkov našej školy v školskom roku 2015/2016 patria:

1. miesto: Lucia Kulášová, Eva Žitňáková, III. Bmov – 86 bodov

2. miesto: Alexandra Palitefková, Lucia Ďubeková, III. Bmov – 83 bodov

3. miesto: Natália Masničáková, Mária Kotúľová, II. M – 77,5 bodov

Víťazom blahoželáme, ostatným ďakujeme za účasť a tešíme sa nabudúce.