Aktuality 2018-2019

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – krajské kolo

14. februára 2019 sa uskutočnil na SOŠ dopravnej v Žiline 53. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

 

Gestorom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave. Súťaž prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni. Krajského kola sa zúčastnili aj žiaci SOŠ podnikania a služieb v Námestove, a to výhercovia školského kola: Patrícia Žuffová (III. B), Matúš Majkút (II. M), Ján Malák (IV. M).

V súťažnej disciplíne písanie na počítači (10 minútový odpis) sa na jedenástom mieste umiestnil Ján Malák (IV. M) s výkonom 276,6 čistých úderov za minútu.