Aktuality 2014-2015

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – krajské kolo

12. februára 2015 sa v Spojenej strednej škole v Tvrdošíne uskutočnilo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – Wordprocessing. Krajského kola sa zúčastnili aj naši žiaci výhercovia školského kola, a to:

 

Súťažná disciplína:

 

Písanie na počítači:

Martina Chudobová, IV. M

Denisa Podstrelená, III. B

 

 

Úprava textu na počítači:

Klaudia Buckulčíková, IV. M

Katarína Náčinová, III. B

 

 

Wordprocessing:

Martina Chudobová, IV. M

Katarína Náčinová, III. B.

 

 

Naši žiaci sa v krajskom kole umiestnili:

Súťažná disciplína:

Úprava textu na počítači:

2. miesto: Klaudia Buckulčíková, IV. M

3. miesto: Katarína Náčinová, III. B

 

 

Wordprocessing:

2. miesto: Martina Chudobová, IV. M

3. miesto: Katarína Náčinová, III. B

 

 

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.