Aktuality 2017-2018

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – školské kolo

6. decembra 2017 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili školského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v troch súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

 

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 4. ročníka študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, medzinárodné obchodné vzťahy, správca počítačovej siete. V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli študenti:

 

PÍSANIE NA POČÍTAČI:

1. miesto – Dominik Dzurek, IV. B

2. miesto – Ján Malák, III. M

3. miesto – Patrícia Žuffová, II. B

 

ÚPRAVA TEXTU NA POČÍTAČI:

1. miesto – Erika Klimčíková, IV. B

2. miesto – Ján Malák, III. M

 

PROFESIONÁLNE SPRACOVANIE TEXTU – Wordprocessing:

1. miesto – Erika Klimčíková, IV. B

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.