Aktuality 2015-2016

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC

17. decembra 2015 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili školského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v troch súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

 

Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, medzinárodné obchodné vzťahy, správca počítačovej siete. V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli študenti:

 

PÍSANIE NA POČÍTAČI:

1. miesto – Dominik Dzurek, II. B

2. miesto – Denisa Podstrelená, IV. B

3. miesto – Eva Bandíková, III. B

 

 

ÚPRAVA TEXTU NA POČÍTAČI:

1. miesto – Katarína Náčinová, IV. B

2. miesto – Erika Klimčíková, II. B

3. miesto – Ján Malák, I. M

 

 

PROFESIONÁLNE SPRACOVANIE TEXTU – Wordprocessing:

1. miesto – Katarína Náčinová, IV. B

2. miesto – Erika Klimčíková, II. B

3. miesto – Ján Malák, I. M

 

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.