Aktuality 2014-2015

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

16. decembra 2014 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili školského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v troch súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – Wordprocessing.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 4. ročníka študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, medzinárodné obchodné vzťahy, správca počítačovej siete, technické a informatické služby. V silnej konkurencii najlepšie výsledky dosiahli tieto študentky:

 

 

Písanie na počítači:

1. miesto – Martina Chudobová, IV. M

2. miesto – Denisa Podstrelená, III. B

3. miesto – Eva Bandíková, II. B

 

 

Úprava textu na počítači:

1. miesto – Klaudia Buckulčíková, IV. M

1. miesto – Katarína Náčinová, III. B

2. miesto – Martina Chudobová, IV. M

3. miesto – Denisa Podstrelená, III. B

 

 

Profesionálne spracovanie textu – Wordprocessing

1. miesto – Martina Chudobová, IV. M

2. miesto – Katarína Náčinová, III. B

3. miesto – Denisa Podstrelená, III. B

 

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazkám srdečne blahoželáme.