Aktuality 2015-2016

Šútovský vodopád

Žiadny maliar nedokáže namiešať farby do takých odtieňov ako sama príroda. Koľkokrát sa vrátiš na to isté miesto, nikdy nie je rovnaké. My, žiaci II. K triedy, sme sa o tom presvedčili na vlastné oči 4. novembra 2015 kedy sme absolvovali odbornú exkurziu Šútovskou dolinou k Šútovskému vodopádu, ktorú pre nás zorganizovali pani učiteľka Mgr. Daniela Gejdošová a Mgr. Daniela Majkútová.

Exkurzia bola veľmi prínosná. Získali sme informácie o vzniku tejto doliny, oboznámili sme sa s jej zaujímavou faunou a flórou, na vodnom toku sme videli hrádze, ktoré už v minulosti chránili obyvateľstvo pred povodňami. K nezabudnuteľným zážitkom vnímania pestrosti farieb určiteprispelo i krásne slnečné počasie. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné akcie.