Aktuality 2019-2020

Svetový deň počítačovej gramotnosti

Žiacky tím Ambasádorskej školy EP spolu s pracovníčkami Centra právnej pomoci z Tvrdošína pre žiakov našej školy pripravil vzdelávací program o kyberšikane. V dnešnej dobe je to vážna vec, trpí ňou veľa detí na celom svete, a preto treba o tom hovoriť.

Žiaci sa dozvedeli ako sa kyberšikana môže začať, ako prebieha a ako môže skončiť. Rozprávali sme sa o tom, kde sa najčastejšie kyberšikana vyskytuje, aký je rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou, kam až môže kyberšikana zájsť, čo môže páchateľ spôsobiť dotyčnej, či dotyčnému, kam sa obrátiť, ak sa niečo také stane im. Porozprávali sme im aj tri skutočné príbehy, ktoré sa naozaj stali. Žiaci riešili prípadovú štúdiu skutočného príbehu jedného 13-ročného dievčaťa, ktoré kyberšikanu zažilo a naši žiaci podľa príbehu mali odhadnúť, ako to skončilo a ako by to riešili. Odpovede boli rôzne. V druhom bloku sme im ukázali, ako tento príbeh skončil. Na záver nám vyplnili anonymný dotazník o tom, čo sa dozvedeli a či majú nejaké skúsenosti s kyberšikanou.

Informácie, ako riešiť šikanu a kyberšikanu, nám prišli priblížiť pracovníčky Centra právnej pomoci, ktoré ponúkli žiakom bezplatnú pomoc v rôznych nepriaznivých životných situáciách.