Aktuality 2021-2022

Svetový deň stolného tenisu

Tento rok sa konal už 5. ročník osláv Svetového stolného tenisu pre všetkých – WTTD for all na Slovensku pod názvom: „…ideme hrať ping – poooooong…“. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Na hodinách telesnej a športovej výchovy sa odohrávali triedne zápasy, z ktorých do školského turnaja postúpili tí najlepší.

 

Zápasy boli náročné, konkurencia ťažká. Nakoniec si svoje umiestnenia vybojovali títo žiaci:

Dievčatá:

1. miesto: Simona Rabčanová, I. K

2. miesto: Klaudia Brišová, I. B

3. miesto: Dušana Fitáková, II. A

Chlapci:

1. miesto: Ján Sameliak, III. B

2. miesto: Lukáš Joštiak, I. B

3. miesto: Damián Dragoš, I. B

Všetkým srdečne gratulujeme.