Aktuality 2014-2015

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marca) sa žiaci I. AS, I. B, I. K a II. AS triedy zúčastnili odbornej ekologickej prednášky. Prednáška sa uskutočnila 31. marca 2015 a bola realizovaná v rámci projektu Spájajú nás rieky spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Prednáška bola venovaná témam: Koľko je vody na Zemi? Význam vody pre krajinu, Voda a život… Ďakujeme Zuzane Kertysovej, pracovníčke Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, za mnohé zaujímavé fakty a informácie.