Aktuality 2019-2020

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých.

Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

 

Aj naša škola sa zapojila do kampane Fóra života SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 2019.

29. októbra 2019 sme vytvorili „spomienkový kútik“, ktorého cieľom bolo na chvíľku sa zastaviť, uvedomiť si pominuteľnosť ľudského života a predovšetkým si spomenúť na deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. V rozhlase zaznela pieseň s názvom Uspávanka nenarodeného a Tatiana Pientáková s Alžbetou Iglárovou z III. B nám priblížili podstatu celej kampane. Počas 1. a 2. vyučovacej hodiny kampaň pokračovala a Sára Chromuľáková s Marcelom Bukajom z I. K navštívili jednotlivé triedy, ponúkali sviečky za symbolickú cenu – 0,50 €. Túto sviečku si môžete zapáliť (najmä 2. novembra) a spomenúť si tak na deti, ktoré nemali možnosť narodiť sa, či už v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu, aby aj tieto deti mali miesto v kresťanských rodinách.

    

Vyzbieralo sa 92 €, za ktoré úprimne ďakujeme v mene kapane. Peniaze sme odoslali a budú využité na podporu aktivít na ochranu života.

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle…