Aktuality 2017-2018

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované!“ (Don Bosco)

Za účelom uvedomenia si tejto krásnej myšlienky bola 27. októbra 2017 zorganizovaná na našej škole kampaň, ktorá je každoročným projektom Fóra života.

 

Na prízemí SOŠ sme vytvorili „spomienkový kútik“ a nástenku s cieľom spomenúť si nielen na všetkých našich zosnulých, ale hlavne na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Žiaci II. M vytvorili krásne projekty, plagáty, básne, návrhy na časopisy s témou ŽIVOT JE DAR. Nikola Vaseková a Ivana Luscoňová realizovali verejnú zbierku a prostredníctvom kúpy symbolickej sviečky za 0,50 € sme tak podporili túto aktivitu. Vyzbieralo sa 54 €, ktoré pomôžu projektom zameraným na ochranu života a konkrétnu pomoc tehotným ženám i matkám s deťmi v núdzi.

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický.

Duchovnú dimenziu predstavuje modlitba za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti, za tých, čo zvažujú, či si ponechajú svoje ešte nenarodené dieťa, aj za tých, ktorí sa podieľajú na vykonávaní potratov.

Vzdelávacia časť je zameraná na osvetu v súvislosti s ochranou života od počatia.

Praktická časť sa nesie v znamení finančnej podpory pre projekty a aktivity Fóra života vo forme verejnej zbierky prostredníctvom kúpy symbolickej sviečky alebo priamym príspevkom do neinvestičného fondu Fórum života na ich účet.