Aktuality 2014-2015

TOP turistická destinácia regiónu 2015

Na našej škole sme realizovali súťaž TOP turistická destinácia regiónu, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Školské kolo súťaže sa tento školský rok konalo 2. marca 2015 v aule našej školy. Zúčastnili sa na nej žiaci prvého a druhého ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, teda tí, ktorí postúpili z triednych kôl tejto súťaže.

Úlohou tímov bolo vytvoriť prezentáciu s hovoreným slovom a videom, propagačný materiál na nimi vybrané zaujímavé miesto či región. Súťažiaci museli použiť vlastný text, fotky, hudbu. Projekt mal za cieľ propagovať a ponúknuť potenciálnemu návštevníkovi „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Zvolená destinácia sa musela nachádzať na území nášho samosprávneho kraja.

 

Víťazi školského kola, ktorých práce sa po úprave zaslali do celoslovenského kola sú:

1. miesto: Anežka Pšiteková, počet bodov 76

2. miesto: Dominka Kuriaková, Nikola Medvecká, počet bodov 69

3. Miesto: Ján Garaj, Terézia Laššáková, počet bodov 64

 

 

Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.