Aktuality 2018-2019

TOP TURISTICKÁ DESTINÁCIA v ANJ a v NEJ

25. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž s názvom „TOP turistická destinácia“. Tejto súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov.

Cieľom bolo zoznámiť ostatných študentov s našou destináciou. Porozprávať o miestach, ktoré by mohli navštíviť a koľko by ich tento výlet reálne finančne stál (ubytovanie, strava, vstupné, cena leteniek).

Celá táto súťaž prebiehala v nemeckom aj v anglickom jazyku. A práve preto sme si museli naštudovať svoju destináciu v oboch jazykoch. Bolo to veľmi náročné, ale zároveň sme sa vzdelávali v novej slovnej zásobe a nadobudli sme komunikačné a prezentačné zručnosti, ktoré v budúcnosti určite využijeme.

Vyhodnotenie:

1. miesto: Tatiana Pientáková a Alžbeta Iglárová (II. B)

2. miesto: Lucia Medová (IV. B)

3. miesto: Sandra Buckulčíková a Matúš Majkút (II. M)

Cenu diváka získali Timotej Trnka (II. B) a Roman Fábik (II. B).