Aktuality 2014-2015

Tradície na vianočnom stole

Vianoce sú časom zázrakov, splnených prianí a nezabudnuteľných vôni. K ich čaru už neodmysliteľne patria aj rôzny zvyky a tradície, či už sú to šupiny z kapra alebo peniaz pod obrusom, cesnak, med, krájanie jabĺčka, jeden tanier navyše a pod..

A práve takéto štedrovečerné čaro si mohli 12. decembra v predstihu vychutnať zamestnanci SOŠ v Námestove vďaka projektu Tradície na vianočnom stole.

Spojením tradičnej vianočnej výzdoby, pokrmov, ktoré patria na vianočný stôl, rozprávania klientov Domova dôchodcov v Námestove o vianočných zvykoch, hovoreného slova a piesni vzniklo čarovné pohladenie tela a duše pre všetkých zúčastnených.  

Chceli by sme sa poďakovať hlavnej organizátorke projektu Izabele Kristovej, všetkým účinkujúcim, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii tejto výnimočnej akcie: koledníkom z I. M a I. B triedy, Dominike Poláčikovej, ktorá vytvorila a predniesla báseň a čítala z evanjelia, školskej skupine Else. Veľké ďakujem patrí sponzorom: Mliekareň Leštiny, Mliekareň Liptov, Mäso-výroba Jendrášek, Pekáreň Plutinský Zubrohlava, Poloma – pán Peter Verníček, Občianske združenie KaF PROJEKT, Domov pre seniorov Námestovo a národnému programu KomPrax, ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu a operačného programu Vzdelávanie.