Aktuality 2017-2018

TRAJA VETERÁNI v divadle v Martine

22. septembra 2017 navštívili triedy III. M a III. B Slovenské komorné divadlo v Martine. Tešíme sa, že sme mali možnosť začať nový školský rok „tak umelecky“ a preniesli sme sa prostredníctvom dramatického umenia do sveta rozprávky.

 

Rozprávka ako jeden z epických žánrov sa stala námetom pre dramatizáciu inscenácie, a preto veríme, že aj pri maturitnej skúške zo SJL si naši žiaci spomenú na všetky informácie i zážitky, ktoré nadobudnú pri návšteve každého divadelného predstavenia.

Dramatizácia rozprávky „Traja veteráni“ zaujala hlavne inteligentným humorom, množstvom magických situácií, využitím vtipných frazeologizmov, spevom, tancom a taktiež skutočnosťou, že autorom je absolvent VŠMU Matúš Bechync, ktorý prvýkrát spolupracoval s martinským divadlom.

Na záver ešte krásna myšlienka A. P. Čechova: „Divadlo spája všetky druhy umenia a herci sú misionári.“ A my, diváci, sme šťastní, keď si užívame pri sledovaní všetkých druhov umení a s „otvorenými očami, ušami i ústami“ vnímame misie hereckých misionárov.