Aktuality 2021-2022

Triedna súťaž „Denné líčenie“

Cieľom líčenia je zvýrazniť, rozjasniť a skrášliť tvár. Zdôrazniť prednosti a potlačiť vzhľadové nedostatky. Žiačky I. N triedy si prostredníctvom triednej súťaže, v mesiaci október, preopakovali základy líčenia a preukázali svoje základné zručnosti úpravy tváre na deň.

phoca thumb m 001

Predpokladom pre úpravu tváre líčením je vkus a estetické cítenie. Väčšina z nich sa zamerala na jemné líčenie, ktorým rozjasnili tváre svojich modeliek. Aplikovali jemné farebné odtiene, nie príliš nápadné. Konečný efekt závisel od ich správneho výberu, čoho výsledkom bolo dokonalé vypracovanie denného líčenia. Dievčatám nechýbal okrem upravenej tváre aj veselý úsmev na perách a pozitívna atmosféra počas celého dňa na odbornej praxi.

Výsledky súťaže:

1. miesto: Dorota Sannyová

2. miesto: Klaudia Huráková

3. miesto: Ľubica Gostíková

Každá si zaslúži pochvalu za kreatívny, zodpovedný prístup a spoluprácu.