Aktuality 2015-2016

Tvorba eseje na tému pozitíva a negatíva vstupu SR do EÚ

Mladí ľudia sú naša budúcnosť. Aké sú ich názory na naše členstvo v EÚ, sme zisťovali v súťaži, ktorú sme vyhodnotili v januári 2016. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. – 4. ročníka s množstvom prác. Najviac súťaž oslovila žiakov 1. ročníka, čo bolo príjemné prekvapenie. Názory žiakov na náš vstup do EÚ boli veľmi kritické, ale konštruktívne.

 

Umiestnenie:

1. miesto – Ján Malák, I. M

2. miesto – Zuzana Kulichová, I. B

3. miesto – Denisa Podstrelená, IV. B a Soňa Kvaková, I. M

 

Z výherných prác vyberáme:

„Najväčšou výhodou vstupu Slovenska do EÚ je upevnenie našej trhovej ekonomiky. Euro je svetová mena, ktorou sa platí v 40 % svetových krajín. Obrovskou výhodou je voľný pohyb obyvateľstva po celej EÚ a väčšia možnosť zamestnať sa. Veľkou nevýhodou je to, že sa musíme prispôsobovať a približovať sa k hospodárskym, ekonomickým, legislatívnym, colným a iným podmienkam únie. S týmto sme sa vzdali aj istej časti našej suverenity. Byrokracia, ktorá bola už dosť veľká, sa stala ešte väčšou. K najväčším nevýhodám vstupu patrí aj preberanie západného životného štýlu. Ľuďom ešte viac prekáža využívanie lacnej pracovnej sily. Toto osobne prekáža aj mne, lebo to je jeden z dôvodov prečo mladí, vzdelaní ľudia odchádzajú za lepšími pracovnými podmienkami.“       

    

Ján

„Otvorila sa nám cesta plná nových možností a ciest vyvíjania sa v záujme štátu či únie. Ja vidím veľký pokrok a posun z viacerých pohľadov. Som rada, že môžem byť členom nášho štátu a s pokročilým vekom sledovať a možno aj zasiahnuť do cesty našej budúcnosti. Čas ukáže.“                       

Zuzana  

„Snažme sa žiť slobodne, veď predsa budujeme budúcnosť pre naše ďalšie generácie. Nevybudujme im budúcnosť, kde sa budú musieť podriadiť všetkým nezmysleným príkazom a podmienkam, vybudujme im budúcnosť, kde budú žiť šťastne v tejto krajine.“

 

 

Denisa

„Naši politici by mali stáť pri svojom národe. Nie pri peniazoch niekoho iného a utápať nás v dlžobách. Stačí niekoľko slov, ochota hádať sa o dobro nás všetkých a môže to byť lepšie.“     

Soňa