Aktuality 2017-2018

Týždeň genetiky

Od 23. 04. 2018 do 29. 04. 2018 prebiehal „TÝŽDEŇ GENETIKY“. Pripomenuli sme si ho aj my, a to rôznymi aktivitami na hodinách zdravovedy s dievčatami z I. A triedy. Počítali sme, aká je pravdepodobnosť, že sa dvom rodičom s rôznou genetickou informáciou narodí modrooké dieťa alebo dieťa, ktoré bude mať dominantnú pravú ruku.

 

Zostavili sme rodokmeň našich súrodencov, rodičov a starých rodičov. Pozornosť sme venovali aj genetickým chorobám, a to najmä chorobe albinizmus, keďže dievčatá sú kozmetičky a túto chorobu sa učia na odborných predmetoch. Prezreli sme si aj obrázky albinických zvierat. Skúšali sme, či nemáme daltonizmus – chorobu rozlišovať červenú a zelenú farbu. Následne sme si pozreli obrázky, ako vidí farebné ceruzky človek so zdravým zrakom a človek s rôznymi poruchami zraku. Na záver sme sledovali video o genetických chorobách, ktoré vzniklo incestom.