Aktuality 2016-2017

Týždeň mozgu

Od 13. do 19. marca 2017 prebiehal týždeň mozgu a do aktivít toho týždňa sa zapojila I. A trieda na hodinách zdravovedy.

 

Otestovali sme naše reflexy, napr. Patellov reflex (hovorí o tom, že pri buchnutí do jabĺčka nám poskočí noha), vestibulárny reflex, ktorý sme podráždili pri točení do jednej strany. Aktivity boli zamerané na zistenie dominantnosti nôh a rúk. Otestovali sme naše zmysly, ktoré priamo súvisia s mozgom a zistili sme, či nie sme farboslepí. Na záver sme videli krátke video o fungovaní nášho mozgu a zahrali sa hru na podporu pamäte.