Aktuality 2019-2020

Usmernenie ministerky školstva

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Usmernenie.