Aktuality 2016-2017

Úspešný štart do práce

Tak, ako sa postupne mení celý svet okolo nás, menia sa aj trendy v oblasti personalistiky a náborovej politiky. A práve to, ako správne napísať životopis, motivačný list a pripraviť sa na pracovný pohovor, sa mohli žiačky triedy IV. AS koz a III. AS sty dozvedieť na odbornej prednáške personálnej agentúry ADECCO, ktorá sa konala 5. októbra 2016.

Vďaka praktickým ukážkam, ktoré si naši hostia pripravili pre žiačky, tu bolo možné vidieť, aké najčastejšie chyby sa robia pri nesprávnom i neúspešnom pracovnom pohovore a naopak, ako by mal vyzerať úspešný pracovný pohovor. Zároveň sa chceme poďakovať personálnej agentúre ADECCO za ich praktické rady a náučné materiály, ktoré žiačky dostali.