Aktuality 2021-2022

Vajanského Martin 2021

28. septembra 2021 sa uskutočnilo v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine krajské kolo recitačnej súťaže VAJANSKÉHO MARTIN 2021. Súťaž v umeleckom prednese textu tento šk. rok prebiehala online formou. Úlohou recitátorov bolo vytvoriť video svojho prednesu podľa presných pokynov.

Našu školu reprezentovali a do tohto krajského kola postúpili Renáta Finiková z III. M triedy – recitácia prózy a Alžbeta Iglárová z bývalej IV. B triedy – aj tento rok ešte recitovala poéziu pod menom našej školy.

Alžbete Iglárovej blahoželáme k 2. miestu v prednese poézie (návrh na postup) a na Renátku Finikovú sme právom hrdí, pretože napriek neumiestneniu v tomto kole sa do krajskej súťaže dostala a reprezentovala našu školu.