Aktuality 2016-2017

Vianoce v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči

21. decembra 2016 sme navštívili Dom Charitas v Rabči. Je to zariadenie núdzového bývania, ktoré poskytuje sociálnu službu týraným matkám s deťmi, slobodným matkám s deťmi i ženám, na ktorých je páchané násilie.

 

Od septembra 2016 realizovali triedy II. M a III. M praktickú aktivitu v teréne s názvom: „Daruj mi niečo hodnotnejšie, ako je tento špendlík“. Žiaci navštevovali rodiny, ktoré si vymieňali predmety (aktivitu začali s 1 špendlíkom a väčšina oslovených ľudí nemala záujem o výmenu, ale o darovanie). Cieľom bola sociálna komunikácia a vyzbieranie predmetov pre Dom Charitas v Rabči.

„Milujme život a ľudí okolo nás“ – v duchu tohto hesla sa niesol celý krásny deň, ktorý sme strávili so ženami, deťmi i zamestnankyňami Domu Charitas. Do ich skromného príbytku sme priniesli vyzbierané dary, pečivo, oblátky, vianočné pozdravy, vianočné výzdoby, kapustnicu, zemiakový šalát i rybu – teda všetko, čo patrí k Vianociam. Naše šikovné kaderníčky i kozmetičky pod vedením Bc. Valérie Banašovej „urobili“ tieto ženy ešte krajšími a hlavne spokojnejšími. Žiačky zatiaľ zabavili ich veselé detičky. Pekne upravené sme ich usadili k vianočnému stolu a spríjemnili im chvíle aj kultúrnym programom. Slzičky v očiach žien a radosť i úsmev na detských tváričkách boli najväčším zadosťučinením. Niektoré menšie detičky skoro nespoznali svoje maminky, keďže ich šikovné ruky našich žiačok zmenili na nepoznanie.

Celá krásna charitatívna akcia bola zrealizovaná vďaka financiám z projektu „Miluj ľudí, daruj im svoj čas a nezapínaj počítač zas“.

Ďakujeme vybraným žiakom z I. M, I. K, II. K, II. M, III. M, III. K, IV. AS, ktorí svojou ochotou, šikovnosťou, nadanosťou a hlavne dobrým srdiečkom potešili i tých „menej šťastnejších“