Aktuality 2015-2016

Vianočná kapustnica

Je január ….a mnohí z nás si určite radi zaspomíname na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Pravú vianočnú atmosféru sme prežívali aj 18. decembra 2015, kedy škola nebola školou v pravom slova zmysle, ale zmenila sa na miesto, kde vládla vianočná nálada, rozdávali sa úsmevy, všade bolo cítiť vôňu vianočnej kapustnice.

 

Práve vianočná kapustnica bola pripravená aj pre všetkých žiakov našej školy. Vďaka finančným prostriedkom Nadácie Orange v rámci projektu Darujte Vianoce a sponzorovi pánovi Igorovi Janckulíkovi sme mohli pripraviť žiakom malý darček v podobe vianočnej kapustnice, čo určite neodmysliteľne k Vianociam patrí. Vianočne naladení sme potom odchádzali domov k svojím rodinám šíriť lásku a pokoj.