Aktuality 2014-2015

Vianočné svetlo pre vás

Projekt Vianočné svetlo pre vás bol realizovaný v rámci národného programu KomPrax.

Jeho cieľom bola organizácia tvorivej dielne zameranej na výrobu sviečok s vianočným motívom, rozvoj zručnosti a tvorivosti žiakov študijného odboru styling a marketing, podpora pracovnej terapie klientiek Krízového centra pre týrané ženy Dom Charitas sv. Hildegardy v Rabči a rozvoj sociálneho cítenia žiakov školy. Spolu sme vytvorili skupinu ľudí a vzájomne sme sa učili techniku servítkovania a vytvorili sme krásne jedinečné sviečky s vianočným motívom. Dúfame, že potešili obdarovaných.