Aktuality 2015-2016

Vieme o Európe…

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorej výsledky zásadným spôsobom ovplyvnili ďalší vývoj v Európe i vo svete, pripravilo Informačné centrum Europe Direct Trebišov internetovú súťaž „70 rokov novej Európy“.

Táto súťaž sa stala výzvou aj pre žiakov Strednej odbornej školy v Námestove. Súťaž pozostávala zo 6. súťažných kôl, v ktorých súťažiaci museli odpovedať na otázky týkajúce sa Charty základných práv EÚ, histórie 2. svetovej vojny, dôležitých udalostí pri formovaní Európy, prvých povojnových rokov a osobností v histórii Európy. To, že otázky histórie i súčasnosti Európy našim žiakom nie sú ľahostajné, dokázala aj ich hromadná účasť na tejto súťaži (380 žiakov). Z 22 škôl zapojených do súťaže získala naša škola 1. miesto za počet zúčastnených žiakov.

 

V prvej dvadsiatke odmenených žiakov boli:

Nikola Bulvasová,                     5. miesto

Jana Kubaľová,                        10. miesto

Klaudia Le,                               11. miesto

Zuzana Kulichová,                    12. miesto

Mária Kondelová                      13. miesto

Zuzana Gavendová                   14. miesto

Andrea Kuhejdová                    16. miesto

Martina Majchráková                 17. miesto

Víťazom blahoželáme a na všetkých zúčastnených sme pyšní.

Viac foto tu.