Aktuality 2018-2019

Virtualizácia

Nový školský rok začal nielen s novým názvom a logom školy, ale aj významným krokom vpred vo vyučovaní odborných informatických predmetov.

 

Využívanie Office 365 a cloudových technológií OneDriveSharePoint, vyučovanie pomocou Skype for Business, elektronické skenovanie školských poznámok a preverovanie učiva pomocou online testov je už bežnou súčasťou vyučovania v našej škole. Žiaci aj učitelia majú pohodlný prístup k svojim osobným aj zdieľaným materiálom z akéhokoľvek zariadenia (PC, Notebook, Tablet, Mobil). Stačí byť online.

Škola na svojom intranete prevádzkuje vlastný webový server s podporou PHP skriptovania a vlastným MySQL serverom. Žiaci sa pripájajú pomocou FTP protokolu k samostatným účtom a vytvárajú svoje vlastné webové stránky v CSS štýle. Každá žiacka webová stránka je pripojená k samostatnej MySQL databáze, ktorú si každý žiak riadi pod svojim osobitným účtom.

Mnohí z vás hovoria, že je to super a že už nie je čo zlepšovať. Opak je však pravdou! IT sektor sa vyvíja neuveriteľnou rýchlosťou a zachytiť nové trendy si vyžaduje rozhľad a skúsenosti. Súčasnosť ponúka rôzne možnosti využitia IT infraštruktúry. Jedným z hlavných smerov je virtualizácia. Mnohé spoločnosti si uvedomujú, že ak chcú naplno využiť svoju IT infraštruktúru, vyžaduje si to nasadenie virtualizácie. Zefektívni sa pracovný výkon spoločnosti, ušetria sa financie, zdroje a celý systém sa stáva pružnejší a odolnejší.

Čo je to virtualizácia? Viac informácii o virtualizácii tu, alebo tu.

Stredná odborná škola podnikania a služieb zachytila tento trend dostatočne rýchlo a vo svojej ponuke odborných informatických predmetov má aktuálne zaradený predmet virtualizácia. Žiaci maturitného ročníka študijného odboru Obchodné a informačné služby, blok správca počítačovej siete majú možnosť pracovať na profesionálnom servery HP Proliant DL585, ktorý svojím zameraním (z hardvérových komponentov je k dispozícii 3,7 TB diskové pole RAID 5, 100 GB pamäte RAM a štyri procesory každý o šiestich jadrác, kde spoločný výpočtový potenciál je 24 procesorových jadier) ponúka plné využitie virtualizácie na profesionálnej úrovni.

Žiaci majú možnosť v reálnom virtuálnom prostredí inštalovať, konfigurovať a riadiť virtuálne serveri resp. virtuálne počítače rôznych platforiem (Windows, Linux, FreeBSD…). Zároveň majú možnosť inštalovať a spravovať jednotlivé profesionálne virtuálne prostredia pre správu virtuálnych počítačov v móde takzvanej vnorenej virtualizácie.

V rámci vyučovania si žiaci inštalujú vlastné prostredia pre virtualizáciu (hypervisor), v ktorých majú administrátorské práva a môžu vytvárať reálne virtuálne skupiny serverov res. počítačov a plne ich spravovať. K tomu je potrebné ešte pripočítať správu virtuálnych sietí vrátane virtuálnych prepínačov. K dispozícii sú dve fyzické sieťové karty o priepustnosti 1 Gb/s, správcovská HP konzola iLO a v príprave dve optické sieťové karty 2×10 Gb/s.

Ide o úplne novátorský prístup v rámci stredných škôl v našom regióne. Žiaci počas vyučovania majú prístup k technológiám, reálne používaným v štátnej aj v súkromnej sfére.

Predmet virtualizácia bol zaradený pre žiakov maturitného ročníka z jednoduchého dôvodu – kumulujú sa v ňom poznatky z takmer všetkých odborných informatických predmetov. Absolvovanie uvedeného predmetu nepochybne skvalitní prípravu našich žiakov pre budúcu profesionálnu dráhu „správcov IT“.