Aktuality 2014-2015

Voľby do žiackej školskej rady

Pre začatie fungovania žiackej školskej rady na škole je dôležitým krokom uskutočnenie volieb jej členov. Na našej škole kandidovalo do volieb 30 žiakov, z ktorých mal každý žiak právo voliť troch. Kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stávajú členmi žiackej rady.

 Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

Víťazi:

 1. Daniel Košút – 3. M – 90 hlasov
 2. Dalibor Herud – 3. M – 84 hlasov
 3. Vlasta Triebeľová – 3. M – 58 hlasov
 4. Mária Slaničanová – 2. M – 58 hlasov
 5. Jana Benická – 2. AS – 55 hlasov
 6. Emanuel Oselský – 2. B – 54 hlasov
 7. Milan Šimútka – 3. B – 43 hlasov
 8. Tomáš Vojtašák – 1. B – 40 hlasov
 9. Monika Václavová – 2. M – 36 hlasov
 10. Daniela Kekeliaková – 3. A – 36 hlasov
 11. Dominika Poláčiková – 3. A – 34 hlasov

Celkové výsledky:

 1. Petra Gereková – 1. AS – 22 hlasov
 2. Jana Kekeláková – 1. AS – 22 hlasov
 3. Lenka Juriťáková – 1. AS – 28 hlasov
 4. Andrea Kubicová– 1. AS – 9 hlasov
 5. Kristián Machajda – 1. B – 21 hlasov
 6. Barbora Brňáková – 1. B – 15 hlasov
 7. Jana Matejčíková – 1. B – 20 hlasov
 8. Tomáš Vojtašák – 1. B – 40 hlasov
 9. Mária Grobárčíková – 1. K – 18 hlasov
 10. Annamária Števaňáková – 1. K – 16 hlasov
 11. Ľudmila Gočalová – 1. M – 25 hlasov
 12. Terézia Vorčáková – 1. M – 5 hlasov
 13. Jana Benická – 2. AS – 55 hlasov
 14. Emanuel Oselský – 2. B – 54 hlasov
 15. Kristína Budzeľová – 2. K – 32 hlasov
 16. Monika Václavová – 2. M – 36 hlasov
 17. Mária Slaničanová – 2. M – 58 hlasov
 18. Dominika Poláčiková – 3. A – 34 hlasov
 19. Daniela Kekeliaková – 3. A – 36 hlasov
 20. Milan Šimútka – 3. B – 43 hlasov
 21. Eva Zbojová – 3. K – 33 hlasov
 22. Daniel Košút – 3. M – 90 hlasov
 23. Dalibor Herud – 3. M – 84 hlasov
 24. Vlasta Triebeľová – 3. M – 58 hlasov
 25. Júlia Kvasňáková – 3. M – 24 hlasov
 26. Natália Žuffová – 3. M – 26 hlasov
 27. Gabriela Bubliaková – 3. M – 29 hlasov
 28. Hana Žatkuľáková – 1. N – 24 hlasov
 29. Michaela Kranarčíková – 1. N – 24 hlasov
 30. Tatiana Gembalová – 1. N – 16 hlasov