Aktuality 2014-2015

Vráťme čaro Vianociam

17. – 19. decembra 2014 chceli aj vybraní žiaci I. M, I. B, II. K, II. M, III. A, III. M, III, B a I. N prispieť k vianočnej atmosfére a „vrátiť čaro Vianociam“. Pod odborným vedením si pripravili zdramatizované pásmo, ktorým nás previedli viacerými predvianočnými a vianočnými zvyklosťami. Počas jednotlivých predstavení mali diváci možnosť vyskúšať aj rozmanité chute vianočným dobrôt – medovníčky, oblátky, vianočky, záviny, ovocie…

 

 

S týmto programom vystúpili najskôr v Domove pre seniorov v Námestove, potom v Aule SOŠ v Námestove a nakoniec na vianočných trhoch pred Domom kultúry v Námestove.

 

Cieľom tohto vianočného programu, ktorý bol zrealizovaný vďaka projektu cez NADÁCIU ORANGE „Vráťme čaro Vianociam“, bolo vzbudiť u žiakov väčší záujem o dramatizáciu, spev, ľudovú kultúru, zvyklosti a hlavne pomôcť divákom zabudnúť na povinnosti, choroby i nezhody a užiť si chvíle pohody.
   

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pre realizácii vianočného programu.