Aktuality 2017-2018

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 24. novembra 2017 v AULE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V NÁMESTOVE. Zúčastnilo sa jej spolu 25 žiakov rôznych ročníkov SOŠ.

 

Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahrňovala: posluch nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. Zúčastnení, ktorí získali najvyšší počet bodov, postúpili a absolvovali ústnu časť: tvorbu kreatívneho príbehu na fundamente obrázka a rozprávanie o troch vybraných témach. Do danej časti sa dostali ôsmi žiaci.

    

Ich vedomosti a schopnosti komunikovať boli na vysokej úrovni, ale víťazmi nemohli byť všetci. Teda platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

    

Po spočítaní bodov a vzájomnej dohode prítomných vyučujúcich nemeckého jazyka zverejňujeme nasledujúci výsledok v sebaprezentácii našich šikovných súťažiacich:

1. Nikolas Laštík, III. B – 83 bodov

2. Lenka Mateášová, II. M – 70 bodov

3. Lucia Medová, III. B – 65 bodov

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami a pochvalami.

Všetkým zúčastneným gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a Nikolasovi Laštíkovi držíme palce v okresnom kole olympiády v NEJ.