Aktuality 2018-2019

Vyhodnotenie školského kola OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU 2018

Mesiac november je typický aj tým, že sa organizujú školské kolá olympiád v cudzom jazyku. To platí aj pre OLYMPIÁDU V NEMECKOM JAZYKU, ktorej sa zúčastnilo 20 žiakov rôznych ročníkov Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove.

Skladala sa z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahrňovala: posluch nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. Zúčastnení, ktorí získali najvyšší počet bodov, postúpili a absolvovali ústnu časť: tvorba kreatívneho príbehu na fundamente obrázka a rozprávanie o troch vybraných témach. Do tejto časti sa dostali siedmi žiaci.

Po spočítaní bodov a vzájomnej dohode prítomných vyučujúcich nemeckého jazyka zverejňujeme nasledujúci výsledok v sebaprezentácii našich šikovných súťažiacich:

 

1. miesto: NEUDELENÉ

2. miesto: Ľubomír Záhumenský, IV. B, Lenka Mateášová, III. M

3. miesto: Martina Horňáková, II. B

 

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami a pochvalami.

Všetkým účastníkom ďakujeme, výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.