Aktuality 2016-2017

Vyhodnotenie školského kola olympiády v nemeckom jazyku

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 15. novembra 2016 v AULE STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V NÁMESTOVE. Zúčastnilo sa jej spolu 32 žiakov rôznych ročníkov SOŠ.

    

 

Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahrňovala: posluch nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. Zúčastnení, ktorí získali najvyšší počet bodov, postúpili a absolvovali ústnu časť: tvorbu kreatívneho príbehu na fundamente obrázka a rozprávanie o dvoch vybraných témach. Do danej časti sa dostali desiati žiaci. Ich vedomosti a schopnosti komunikovať boli pomerne na vysokej úrovni, ale víťazmi nemohli byť všetci. Teda platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Po spočítaní bodov a vzájomnej dohode prítomných vyučujúcich nemeckého jazyka zverejňujeme nasledujúci výsledok v sebaprezentácii našich šikovných súťažiacich:

1. miesto: Marek Iskierka, IV. M – 75 bodov

2. miesto: Zuzana Kulichová, II. B – 70 bodov

3. miesto: Denisa Floreková, IV. M – 65 bodov

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami a pochvalami. Tešíme sa a držíme palce Marekovi Iskierkovi, ktorý postupuje do okresného kola olympiády v NEJ. Všetkým zúčastneným gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov.