Aktuality 2014-2015

Vyhodnotenie školského kola olympiády z nemeckého jazyka

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka sa uskutočnilo 28. novembra 2014 v aule Strednej odbornej školy v Námestove. Zúčastnilo sa jej spolu 23 žiakov rôznych ročníkov stredných odborných škôl.

Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahrňovala: posluch nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. Zúčastnení, ktorí získali najvyšší počet bodov, postúpili a absolvovali ústnu časť: tvorbu kreatívneho príbehu na fundamente obrázka a rozprávanie o troch vybratých témach. Do danej časti sa dostali dvanásti žiaci.

Ich vedomosti a schopnosti komunikovať boli na vysokej úrovni, ale víťazmi nemohli byť všetci. Teda platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Po spočítaní bodov a vzájomnej dohode prítomných vyučujúcich nemeckého jazyka môžeme vydedukovať nasledujúci výsledok v sebaprezentácii našich šikovných súťažiacich:

1. Marek Iskierka – II. M – 42 bodov

2. Denisa Floreková – II. M – 40 bodov

3. Iveta Masiariková – III. M – 38 bodov

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami a pochvalami.

Všetkým zúčastneným gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a už teraz sa tešíme na ďalšiu olympiádu z nemeckého jazyka.