Aktuality 2018-2019

Vyhodnotenie školského kola súťaže „Chvíľka poézie a prózy v nemeckom jazyku 2019“

24. januára 2019 sa konalo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy v NEJ. Postúpili najlepší recitátori z triednych kôl.

 

Zúčastnilo sa 14 žiakov jednotlivých ročníkov SOŠ podnikania a služieb. Veľmi sa tešíme z našich žiackych talentov v oblasti recitácie cudzojazyčných textov.

Víťazmi sú všetci zúčastnení, pretože prekonali seba, a tak urobili veľký krok vpred vo svojom osobnostnom rozvoji: „I ten najpomalší človek, keď nestráca cieľ pred sebou, ide rýchlejšie než ten, ktorý bezcieľne blúdi…“

Odborná porota to s vyhodnotením nemala jednoduché, ale musela sa rozhodnúť:

POÉZIA:

1. miesto: Tatiana Pientáková, II. B

2. miesto: Alžbeta Iglárová, II. B

3. miesto: Miriam Brčáková, II. M

 

PRÓZA:

1. miesto: Lenka Ondreková, II. M

 

OSOBITNÉ OCENENIE ZA UMELECKÝ DOJEM:

Matúš Holeša, II. M

Mária Holešová, I. B

Výhercovia postupujú do celoslovenskej súťaže JAZYKOVÝ KVET 2019.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich duchaplné prednesy a tešíme sa na ďalšie ročníky danej súťaže.

S pozdravom VAŠE milované nemčinárky.