Aktuality 2016-2017

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA SÚŤAŽE „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017“

21. februára 2017 sa v Aule SOŠ Námestovo uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl). Spolu 27 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

 

Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, pretože vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

1. miesto: Terézia Vorčáková, III. M

2. miesto: Silvia Skurčáková, II. B

3. miesto: Júlia Serdelová, III. B

 

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1. miesto: Ľudmila Gočalová, III. M

2. miesto: Soňa Jendrolová, II. AS

3. miesto: Lucia Zúbeková, I. M

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2017 a na Dilongovu Trstenú 2017.     Za vynaloženú snahu i preukázanú odvahu boli odmenení vecnými cenami v podobe kníh.

Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať a nebáť sa sebaprezentácie.