Aktuality 2018-2019

Vyhodnotenie školského kola súťaže „Hviezdoslavov Kubín 2019“

23. januára 2019 sa uskutočnilo v AULE SOŠ podnikania a služieb Námestovo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl).

 

Spolu 27 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

Recitátori nás pozitívne prekvapili, pretože ich prednes predstavoval pomerne vysokú umeleckú úroveň. Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

1. miesto: Lenka Ondreková, II. M

2. miesto: Alžbeta Iglárová, II. B

3. miesto: Silvia Skurčáková, IV. B

 

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1. miesto: Tatiana Pientáková, II. B

2. miesto: Lucia Zúbeková, III. M

3. miesto: Erika Adamcová, I. B

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019 a na Dilongovu Trstenú 2019.

 

OSOBITNÚ POCHVALU A OCENENIE ZA UMELECKÝ PREJAV A CELKOVÝ DOJEM ZÍSKALI TÍTO ŽIACI:

Natália Drozdová, I. B

Veronika Jakubjaková, I. M

Nikola Holubová, II. A

Miriam Brčáková, II. M

Matúš Holeša, II. M

Katarína Kubaláková, III. K

Za vynaloženú snahu i preukázanú odvahu boli odmenení vecnými cenami v podobe kníh.

Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať a nebáť sa sebaprezentácie.