Aktuality 2014-2015

Vyhodnotenie školského kola súťaže „Hviezdoslavov Kubín“

11. februára 2015 sa v Aule SOŠ Námestovo uskutočnilo školské kolo súťaže „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov. Spolu 39 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, pretože vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

 

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

1.         miesto – Eva Zbojová – III. K

2.         miesto – Barbora Holubová – II. AS

3.         miesto – Júlia Serdelová – I. B

 

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

1.         miesto – Dominika Poláčiková – III. A

2.         miesto – Anna Grižáková – III. B

3.         miesto – Emanuel Oselský – II. B

 

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2015 a na Dilongovu Trstenú 2015.  

Za vynaloženú snahu i preukázanú odvahu boli odmenení vecnými cenami v podobe kníh.

Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať, nebáť sa sebaprezentácie.