Aktuality 2017-2018

Vyhodnotenie súťaže „ODHAĽUJEME TAJOMSTVÁ KNÍH“

Drahí naši milovníci literatúry!

Aj tento školský rok pokračovala súťaž v tvorbe čitateľských denníkov. Hodnotila sa obsahová i formálna stránka a predovšetkým vaša kreativita. Tajomstvá kníh ste odhaľovali počas celého školského roka 2017/2018 a teraz je tu vyhodnotenie:

 

1. miesto: Katarína Holubjaková, I. B

2. miesto: Izabela Motyčáková, I. B

3. miesto: Kristína Zemančíková, III. B

 

OSOBITNÉ OCENENIE ZA KREATIVITU A VÝTVARNÉ OŽIVENIE INTERPRETÁCIÍ PREČÍTANÝCH DIEL:

Tatiana Pientáková, I. B

Matúš Beňuš, I. B

Viktória Nevedelová, I. K

Adriána Mikulášová, I. K

Patrícia Voreková, Angelika Matejčíková, Gabriela Polťáková, I. M

Katarína Brisudová, II. A

Klaudia Kurjaková, III. AS

Laurencia Osierdová, III. M

Sára Antušáková, III. M

Simona Tomaštíková, III. M

 

Výhercovia získavajú knihy a vecné ceny. Blahoželáme!

A nezabudnite cez prázdniny na skutočnosť, že čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo. Buďte stále živí telom i dušou!