Aktuality 2015-2016

Vyhodnotenie súťaže „Odhaľujeme tajomstvá kníh 2015/2016“

13. júna 2016 bola vyhodnotená súťaž v čítaní a interpretácii slovenskej i svetovej literatúry s názvom „Odhaľujeme tajomstvá kníh“.

Výhercovia budú ocenení dobrým pocitom, čitateľskými zážitkami a krásnou knihou.

 

GRATULUJEME:

1. miesto: Daniela Sameliaková, III. AS

2. miesto: Klaudia Kurjaková, I. AS

3. miesto: Zuzana Kulichová, I. B

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie kolá súťaže. Nezabúdajme: „Kto veľa číta, veľa vie a stáva sa lepším človekom.“

A na záver ešte jedna krásna myšlienka francúzskeho spisovateľa A. Mauroisa: „Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“