Aktuality 2014-2015

Vyhodnotenie súťaže „ODHAĽUJEME TAJOMSTVÁ KNÍH“

Drahí naši milovníci literatúry!

Aj tento školský rok pokračovala súťaž v tvorbe čitateľských denníkov. Hodnotila sa obsahová i formálna stránka a predovšetkým vaša kreativita.

Tajomstvá kníh ste odhaľovali počas celého školského roka 2014/2015 a teraz je tu konečne vyhodnotenie:

 

1. miesto: Michaela Kramarčíková, I. N

2. miesto: Lucia Ďubeková, II. B

3. miesto: Mária Bernaťáková, I. K

OSOBITNÉ OCENENIE ZA KREATIVITU A VÝTVARNÉ OŽIVENIE INTERPRETÁCIÍ PREČÍTANÝCH DIEL:

Eva Jančová, II. AS

Tímea Papajová, II. AS

A nezabudnite cez prázdniny na skutočnosť, že čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo. Buďte stále živí telom i dušou!