Aktuality 2014-2015

Vyhodnotenie súťaže „Sprechuj a natoč video v nemeckom jazyku!“

Naši nemčinári tvorili v apríli a máji 2015 nemecké videá, ktorých tvorba pomohla k zlepšeniu vzťahu k cudziemu jazyku a zároveň rozvinula schopnosť uvažovať a rozoberať problémy v nemčine. Tvorcami boli jednotlivci, dvojice i skupiny študentov. Žiaci si zvolili jednu z desiatich zadaných tém a tejto sa venovali počas natáčania.

 

Tie najkreatívnejšie budú ocenené a zaslané vydavateľstvu Klett:

1. miesto: „Das soll ich essen?“

Vlasta Triebeľová, III. M        

Dominika Majdová, III. K            

Denisa Podstrelená, III. B

 

2, miesto: „Mein untypischer Tagesablauf!“

Dominik Tomaštík, II. B

Dominika Šalata, II. B

Lukáš Kupčulák, II. B

Lukáš Matkulčik, II. B

 

3. miesto: „Ich liebe mein Dorf“

Paulína Jašáková, II. M

 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na tvorbe videí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.