Aktuality 2016-2017

Vyhodnotenie súťaže – „TVORBA VLASTNEJ KNIHY 2017“

Od januára 2017 prebiehala na našej škole súťaž s názvom „Tvoríme vlastnú knihu“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov SOŠ v Námestove.

 

Cieľom súťaže bola podpora tvorivosti mládeže, motivácia pre prípadnú budúcu činnosť a rozvíjanie záujmu o literárnu tvorbu.

Naši „školskí spisovatelia“ vytvorili množstvo nádherných kníh, v ktorých sme hodnotili:

a) výber témy a žánru

b) obsah

c) kompozíciu a štýl

d) jazyk a gramatiku

e) originalitu, nápaditosť

f) estetiku práce – väzbu, ilustrácie, titulnú stranu.

 

Vyhodnotenie:

1. miesto: Klaudia Kurjaková, II. AS – Listy zo Skutskej väznice

2. miesto: Lenka Letášová, II. AS – You changed my life

3. miesto: Natália Gudjončíková, I. A – Moja malá Sárka

 

Osobitné ocenenie za kreatívnu formu a obsah:

Anabela Šavolová, I. A – Život – Jedna pieseň

Sofia Pitáková, II. AS – Sen

Matúš Mazurák, I. B – Moja prvá láska

Ján Florek, I. K – Maska

Eva Skyčáková, I. K – Zážitky

Lucia Matejčíková, I. B – Potulky emócií

Katarína Kubaláková, I. K – Tobiasova nevesta

 

GRATULUJEME!

Všetky vytvorené knihy si budete môcť pozrieť 28. marca 2017 na 2. poschodí SOŠ v Námestove. Touto výstavou si chceme pripomenúť, že MAREC je MESIAC KNIHY.

Tešíme sa, že sme objavili množstvo ďalších talentov na našej škole. „Nie je talent ako talent, ten literárny talent túži len málokto objaviť.“ Možno drieme aj vo VÁS, stačí ho len prebudiť…