Aktuality 2015-2016

Výkriky bez ozveny

Milo Urban, prozaik, prekladateľ a novinár, bol jednou z najväčších osobností modernej slovenskej literatúry minulého storočia. Jeho raná tvorba, tak ako sa to stalo v dejinách literatúry mnohokrát, predstavuje jeho umelecký vrchol – pred dovŕšením dvadsiateho piateho roku života.

 

Zbierka poviedok a noviel Výkriky bez ozveny je unikátnym pohľadom mladého, dvadsaťročného človeka s vynikajúcim pozorovacím talentom a analytickým uvažovaním. Urban odhaľuje, popisuje, pomenúva vzťahové problémy slovenskej dediny a falošnú morálku (ne)kresťanských hodnôt. Svojou interpretačnou výpoveďou ponúka divákovi príležitosť zažiť silný a zrelý herecký výkon. Aj naši druháci mali možnosť v Slovenskom komornom divadle v Martine 26. januára 2016 zhliadnuť toto majstrovské dielo a odniesť si so sebou hlboký umelecký zážitok.

 

Zážitky našich žiakov:

26. januára 2016 sme sa žiaci II. B a II. M tried zúčastnili výletu do divadla v Martine. Jedno z najkrajších divadiel na Slovensku nám predstavilo modernú slovenskú literatúru trošku inak. Dielo „VÝKRIKY BEZ OZVENY“ od známeho autora Mila Urbana nám herci predviedli veľmi zaujímavým spôsobom. Bolo to najkrajšie a najzaujímavejšie divadelné predstavenie aké som kedy videla. Dielo, v ktorom herci (autor) poukazujú na vzťahy a problémy v susedstve, na falošnú morálku kresťanstva a na zamilované vzťahy medzi mladými a ich nezodpovedné konanie, za ktoré musia niesť následky, obohatí o folklórne vystúpenie. Pri tomto predstavení sme sa všetci venovali len literárnemu dielu, bolo to naozaj krásne. Toto divadelné predstavenie mne osobne a verím, že všetkým žiakom pomohlo lepšie pochopiť a zapamätať si autora a jeho literárne dielo. Teším(e) sa na ďalšie divadelné predstavenie.

Erika Grofčíková II.B

 

26. januára 2016 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Výkriky bez ozveny v Martine. Predstavenie nám prinieslo veľa emotívnych a silných momentov, pri ktorých sme miestami nedýchali a miestami nám mráz behal po chrbte. Presvedčivé výkony všetkých hercov dopĺňala aj živá kapela a spev. Nacvičená choreografia dodávala vystúpeniu zvláštne čaro a dynamický nádych. Divadelné predstavenie malo svoju dynamiku, emócie a príbeh. Po ukončení vystúpenia sme hercov odmenili dlhým a silným potleskom, ktorý si za svoj výkon naozaj zaslúžili. Náš deň v Martine sme si naplno užili a radi sa vrátime pre ďalší kultúrny zážitok.

Viktória Slovíková a Frederika Kovaličková, II.B