Uncategorized

Výsledky prijímacích skúšok na šk.rok 2024/25

6456 H Kaderník – kaderníčka

6327 M Ekonomické a administratívne služby v podnikaní

6463 Kozmetik – vizážista, kozmetička – vizážistka

6355 M Služby v cestovnom ruchu