Aktuality 2015-2016

„WE SMILE“ v Taliansku – medzinárodný eTwinning projekt

V talianskom meste Pordenone, v partnerskej škole I. I. S. FLORA, sa uskutočnilo 7. – 9. októbra 2015 pracovné stretnutie – výmena skúseností vo vyučovaní anglického jazyka v rámci projektu eTwinning, s názvom „We smile“. Učitelia anglického jazyka spolu s riaditeľkou školy mali možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách anglického jazyka, dejepisu, psychológie, hotelierstva a turizmu.

 

Na praktickom vyučovaní nám talianski študenti predviedli svoje schopnosti a zručnosti pri príprave pravých talianskych jedál. Pracovné stretnutie bolo pre nás mimoriadne obohacujúce. Okrem skúseností, poznatkov a zážitkov sme si z Talianska priniesli mnohé inšpiratívne nápady, ktoré určite využijeme pri vzdelávaní našich žiakov. Už teraz sa tešíme na apríl 2016, kedy naši talianski kolegovia zavítajú k nám do školy, aby sa inšpirovali výučbou na slovenský spôsob.