Aktuality 2018-2019

We smile

eTvinning projekt s niekoľkoročnou tradíciou. Partnerom projektu je stredná škola – I.I.S. FLORA z talianskeho mesta Pordenone.

Projekt je zameraný na spoznanie kultúry, tradícií, spôsobu vzdelávania a iných aspektov života mladých ľudí. Počas uplynulých rokov prebehlo niekoľko výmenných pobytov žiakov a učiteľov. Tento rok nebol výnimkou a v apríli(08.– 13. 04. 2019) sa opäť 12 talianskych rodín rozrástlo o jedného člena zo Slovenska. Aktivity projektu We Smile sme spojili s aktivitami projektu Učíme sa podnikať v Európe, kde je talianska škola tiež partnerom projektu.