Aktuality 2016-2017

„Zahoď mobil a vezmi knihu“ – vyhodnotenie súťaže

Drahí milovníci i odporcovia kníh!

Niekto dokáže knihu využiť napríklad na vylisovanie listov do herbáru. Niekto knihu využíva ako podložku pod projektor. Iný zasa na vyplnenie poličky, čiže na okrasu. Knihy majú dosť veľký význam pre človeka, ale čoraz menej kníh je prečítaných, pretože nastupujúca generácia ani knihu neotvorí.

 

To je veľká škoda, a preto sa aj tento školský rok 2016/2017 nesie v duchu čítania na hodinách SJL, ale aj doma (hlavne žiaci 1. a 2. ročníkov). Na hodinách SJL si žiaci priebežne čítajú vybrané úryvky z diel, ich úlohou je dané dielo doma prečítať, vytvoriť autentický záznam v podobe projektu a odovzdať. Všetky vybrané knihy si žiaci požičiavali zo školskej knižnice. Hodnotila sa obsahová a formálna stránka.

Tieto projekty boli najhodnotnejšie a ich autorky získali zaujímavé knihy:

LAURA RATIČÁKOVÁ, I. B – Len to nikomu nepovedz

KLAUDIA KURJAKOVÁ, II. AS – Hájnikova žena

MICHAELA KYRCZOVÁ , II. M – Na vine sú hviezdy

Veríme, že aspoň na chvíľku dokážete odložiť mobil a rozvíjať svoju fantáziu pri čítaní peknej knihy.